Korepetycje z nauki

Korepetycje z nauki to:

 • zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
 • sposoby na efektywną naukę oparte na stylu uczenia się i dominującej inteligencji
 • techniki robienia notatek: mapa myśli, notatka kreatywna
 • rozwój kompetencji kluczowych
 • trening umiejętności społecznych
 • radzenie sobie ze stresem

Korzyści dla Twojego Dziecka:

 • potrafi rozróżniać motywację wewnętrzną od zewnętrznej
 • odnajdzie swoje motywacje wewnętrzne, wzmocni swój mental
 • podniesie swoją samoocenę i poczucie własnej wartości,
 • będzie potrafiło doceniać swoje działania
 • pozna wspierające afirmacje
 • nauczy się planować naukę i wyznaczać cele w nauce
 • pozna swój indywidualny styl uczenia się
 • odkryje sposoby przyswajania i przetwarzania informacji
 • doświadczy że nauką może być: przyjemna, szybka i efektywna
 • pozna mnemotechniki: notatka wizualna, system skojarzeń, efektywne czytanie i notowanie, ćwiczenia z wizualizacją
 • dowie się czym jest higiena korzystania z nowych technologii
 • dzięki uważności i koncentracji na zadaniu zyska dodatkowy czas na pasje
 • nauczy się technik radzenia sobie ze stresem (pozna techniki oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne)

Zajęcia obejmują:
 • 2x konsultację z Rodzicem dotyczącą uczestnictwa Dziecka w warsztacie i jego efektów (ok.30 min)
 • 12 tematycznych zajęć raz w Tygodniu po 1,5 godz.
 • e-mailowy kontakt z Rodzicem o tematyce zajęć i trenowanych ćwiczeniach
 • materiały pomocnicze
 • dyplom kończenia treningu