Relaksacja dla dzieci

Relaksacja dla dzieci

Zajęcia dla Dzieci w wieku już od 4 lat!

Zapraszamy na 8 – tygodniowy cykl warsztatów z relaksacji.

Codzienna praktyka relaksacji została potwierdzona w wielu badaniach naukowych. Wykazano jej pozytywny wpływ na funkcjonowanie mózgu, a w szczególności na obszary związane ze stresem, emocjami, zachowaniem impulsywnym, snem, działaniem twórczym, samoregulacją.

Korzyści z relaksacji

ROZWÓJ EMOCJONALNY

Wzrasta umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami.

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Jedna z technik by poradzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Gdy wiemy z czego wynika stres, gdy potrafimy go umiejscowić w ciele wtedy łatwiej sobie z nim poradzić.

WZROST KREATYWNOŚĆ

Zmniejsza się lęk przed oceną. Mniej scenariuszy w głowie pełnych strachu, które blokują, a wzrasta chęć i otwartości szukania nowych, nieszablonowych rozwiązań. Pobudza kreatywne myślenie.

TRUDNE MYŚLI

„Kołowrotek myśli”  relaksacja pomaga je zatrzymać. Wzrastają umiejętności radzenia sobie z nimi.

SEN

Polepsza się jakość snu, łatwiej jest zasnąć i wstać wypoczętym.

ZACHOWANIA IMPULSYWNE

Zmniejsza się ilość zachowań impulsywnych, relaksacja pomaga wyłapać objawy tych zachowań i w odpowiednim czasie im zapobiec – zwiększa się samoregulacja, samokontrola i samoświadomość.

KONCENTRACJA UWAGI

Systematyczna relaksacja to spa dla umysłu przy jednoczesnym wzmacnianiu koncentracji uwagi.